Title Image
H διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων στο Κτηματολόγιο για την Κέρκυρα έχει ήδη ξεκινήσει.

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ισχύει για τους Καλλικρατικούς Δήμους της Π.Ε. Κέρκυρας: Βόρειας Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων, Παξών.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εγγραπτέο δικαίωμα επί ακινήτου στις περιοχές αυτές, καλείται να το δηλώσει στο Κτηματολόγιο με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή του νόμιμου δικαιώματός του.

Παράταση προθεσμίας! Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι πλέον 13 Απριλίου 2024 για κατοίκους εσωτερικού.

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ξεκινήστε τώρα τη διαδικασία κτηματογράφησης του ακινήτου σας!

Η δήλωση είναι υποχρεωτική και αφορά στο δικαίωμα που έχει κάποιος επί του ακινήτου και όχι στο ίδιο το ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι, εάν περισσότεροι του ενός έχουν δικαιώματα πάνω στο ακίνητο (π.χ. δικαιούχος ψιλής κυριότητας και δικαιούχος επικαρπίας ή συνιδιοκτήτες σε μερίδια ή ποσοστά), τότε πρέπει να υποβάλουν ο καθένας ξεχωριστή δήλωση, που αφορά και καλύπτει το δικό του δικαίωμα.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

H ομάδα της Corfu Build έχει αποκτήσει νέους συνεργάτες και εξειδικευμένο προσωπικό για να σας υποστηρίξει στη διαδικασία κτηματογράφησης.

Το δίκτυο έμπειρων συνεργατών μας αναλαμβάνει και εγγυάται:

 • τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων,
 • την κατάρτιση πράξεων (π.χ. ένορκων βεβαιώσεων) που ενδεχομένως απαιτηθούν για την κατοχύρωση των υπό δήλωση δικαιωμάτων,
 • τη συλλογή πιστοποιητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
 • τη νομική υποστήριξη της όλης διαδικασίας από δικηγόρο και την τεχνική υποστήριξη από πολιτικό μηχανικό,
 • τον προέλεγχο και την κατάθεση του φακέλου στο Γραφείο Κτηματογράφησης με φυσική παρουσία,
 • την υποστήριξή σας στα επόμενα στάδια της κτηματογράφησης (Προανάρτηση και Ανάρτηση) από τους νομικούς και τεχνικούς συνεργάτες μας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, θα χρειαστούμε από εσάς:

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Ε9
 • Τίτλους κτήσης (π.χ. συμβόλαια) ή άλλα νομικά έγγραφα που αφορούν δικαιώματα επί ακινήτων.
 • Τοπογραφικά ή άλλα διαγράμματα και σχετικά με οικοδομικές άδειες.

 

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία θα χρειαστείτε:

Α. Ατομικά Στοιχεία

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, σταθερό,; κινητό τηλέφωνο, email)

 

Β. Στοιχεία για την τεκμηρίωση του δικαιώματος (τίτλοι)

 • Νόμιμος τίτλος
 • Πιστοποιητικό Μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο
 • Συμβόλαιο / Δικαστική απόφαση / Παραχωρητήριο.
 • Στοιχεία εντοπισμού
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα (τίτλου ή νεότερο) / Διάγραμμα Ορίων / άλλος εντοπισμός με ευθύνη ιδιοκτήτη.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

Xωρίς πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς

Εάν υπάρχει διαθήκη:

 • Τίτλος Θανούντος
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 • Πιστοποιητικό Δημοσίευσης Διαθήκης
 • Πιστοποιητικό Μη Δημοσίευσης Άλλης Διαθήκης
 • Πιστοποιητικό Μη Αποποίησης Κληρονομιάς

Εάν δεν υπάρχει διαθήκη:

 • Τίτλος Θανούντος
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 • Πιστοποιητικό Μη Δημοσίευσης Διαθήκης
 • Πιστοποιητικό Μη Αποποίησης Κληρονομιάς

ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ

 • Έγγραφα που συνδυαστικά αποδεικνύουν 20ετή νομή, όπως:
 • Δήλωση Ε9 (υποχρεωτικά)
 • Ένορκη βεβαίωση
 • Οικοδομική άδεια
 • Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ
 • Συμβολαιογραφικά προσύμφωνα
 • Μισθωτήρια
 • Επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις
 • Δήλωση καλλιέργειας (ΟΣΔΕ)
 • Αποδείξεις καταβολής τελών ή προστίμων
 • Αποδείξεις από εργασίες στο ακίνητο (π.χ. περίφραξης)

 

*Για περιπτώσεις χρησικτησίας, είναι υποχρεωτική η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος ή άλλος σαφής προσδιορισμός της θέσης και των ορίων του ακινήτου.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΩ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ;

Χαρακτηρισμός ως ``αγνώστου ιδιοκτήτη``

Το ακίνητο θα χαρακτηρίζεται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», καθώς κατά τη φάση της αρχικής υποβολής δεν γίνεται αυτομάτως ανάκληση δεδομένων από άλλες υπηρεσίες ή φορείς όπου ο δικαιούχος έχει ήδη δηλώσει δικαίωμά του πάνω στο ακίνητο.

Περιορισμοί στα Δικαιώματα

Ο άγνωστος ιδιοκτήτης, ακόμη και εάν διαθέτει νόμιμο τίτλο κτήσης, κινδυνεύει να μην μπορεί να λάβει νόμιμες επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις, να πωλήσει ή να μεταβιβάσει το ακίνητο, ή να εκδώσει οικοδομική άδεια.

Κίνδυνος Κυρώσεων

Εάν η δήλωση υποβληθεί μετά το πέρας της προθεσμίας (εκπρόθεσμη δήλωση), υπάρχει προσαύξηση του παγίου τέλους και σημαντική επιβάρυνση του δικαιούχου από άποψη κόστους και χρόνου μέχρι την οριστική δήλωση της ακίνητης περιουσίας του με τις νόμιμες διαδικασίες.

Διάρκεια Προθεσμίας

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων είναι τρεις μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και έξι μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού.

Καταληκτική Ημερομηνία

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι 13 Φεβρουαρίου 2024 για κατοίκους εσωτερικού και 13 Μαΐου 2024 για κατοίκους εξωτερικού.

Καλέστε μας για να ξεκινήσουμε σήμερα τη σύνταξη δηλώσεων και ενστάσεων κτηματολογίου με την έμπειρη ομάδα δικηγόρων και μηχανικών!